Statistika za rok 2019

Statistika za rok 2019

Vyhodnocení statistických údajů Občanské poradny Jihlava za rok 2019

 

 Počet kontaktů (intervence):                      1 732

Počet dotazů:                                             2 491

 

 

Druhy konzultací:

Návštěva uživatele v poradně:                   48 %

Telefon:                                                   41 %

Ostatní:                                                   11 %

 

Úroveň služby:

Informace:                                                    27 %

Rada:                                                           68 %

Aktivní pomoc a asistence:                                5 %

 

Zastoupení dle pohlaví:

Muži:                                                             39 %

Ženy:                                                             61 %

 

 

Statistika druhu dotazů v roce 2018 v %

 

1

Problematika zadlužování občanů

20

2

Rodina a mezilidské vztahy

15

3

Občanské soudní řízení

14,8

4

Občanskoprávní vztahy

14

5

Bydlení

13

6

Pracovně právní a zaměstnanost

9

7

Ochrana spotřebitele

6

8

Ostatní

8,2