Statistika za rok 2018

Statistika za rok 2018

Vyhodnocení statistických údajů Občanské poradny Jihlava za rok 2018

 

 Počet kontaktů (intervence):                      1 607

Počet dotazů:                                             2 749

 

 

Druhy konzultací:

Návštěva uživatele v poradně:                   79 %

Telefon:                                                   11 %

Ostatní:                                                   10 %

 

Úroveň služby:

Informace:                                                    27 %

Rada:                                                           68 %

Aktivní pomoc a asistence:                                5 %

 

Zastoupení dle pohlaví:

Muži:                                                             46 %

Ženy:                                                             54 %

 

 

Statistika druhu dotazů v roce 2018 v %

 

1

Problematika zadlužování občanů

18

2

Občanskoprávní vztahy

15

3

Občanské soudní řízení

14

4

Rodina a mezilidské vztahy

13

5

Bydlení

11

6

Pracovně právní a zaměstnanost

10

7

Ochrana spotřebitele

7

8

Ostatní

12