KONZULTACE
BEZPLATNÉ, DISKRÉTNÍ, ANONYMNÍ, NEZÁVISLÉ

Občanská poradna nabízí možnost až 45-minutových konzultací v Jihlavě a Telči. 

Na kontzultace v Jihlavě je nutné se objednat. 

Objednáváme vždy na celou hodinu (např. 13:00, 14:00, ...).

Konzultace Jihlava:

Pondělí: 9:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Úterý:  9:00 - 14:00

Středa: 9:00 - 14:00

Čtvrtek: 9:00 - 14:00


Konzultace Telč:

Úterý: 08:30 - 12:30 - bez objednání 

 

Upozornění pro objednané uživatele:

Vážení uživatelé, upozorňujeme vás, že v případě, jestliže přijdete na objednanou konzultaci se zpožděním delším než 15 min, bude vaše objednávka zrušena a místo vás bude ke konzultaci přijat jiný uživatel.
Výjimku tvoří pouze uživatelé, kteří se před objednanou konzultací omluví (telefonicky, emailem, osobně či písemně) a zpoždění nebude delší než 30 min. Věříme, že pochopíte naši snahu využít efektivně náš pracovní čas ve prospěch uživatelů. 

Upozornění pro telefonické konzultace:

Pokud budete chtít řešit Vaši situaci telefonicky, může se stát, že budete poradcem/poradkyní upozorněni, že Vaše situace ja tak komplikovaná, že Vám bude navržena osobní konzultace. 

Berte v úvahu také to, že během telefonické konzultace, nemůžeme nahlédnout do Vašich podkladů, které se vztahují k Vašemu problému.  

Při telefonické konzultaci berte také v úvahu to, že objednaní uživatelé mají přednost a tudíž, se Vám poradce nemůže věnovat dlouhodobě. (Pokud zavoláte 5 minut před celou hodinou, může se stát, že Vám poradce poskytne rychlé obecné informace a musí se jít věnovat objednanému uživateli). 

Principy služby: 

  • Služba je poskytována na základě specifických potřeb každého z uživatelů individuálně.
  • Při poskytování služby jsou dodržována práva (ochrana osobní svobody, soukromí, ochrana osobních údajů atd.) uživatelů a respektována volba uživatelů o způsobu využívání služeb.
  • Další osoby (např. příbuzní a blízcí, doprovod z jiných institucí) se účastní konzultace pouze po dohodě s poskytovatelem, uživatel může být také požádán o souhlas s účastí dalšího poradce při konzultaci, případné odmítnutí ze strany uživatele je zaměstnancem/poradcem Občanské poradny vždy respektováno.
    Poradci uživatelům předkládají informace, doporučení, možnosti řešení, nabídku služeb a uživatelé se rozhodují o jejich využití a o tom, jaká rozhodnutí v náročné životní situaci přijmou.