Přednášky

Občanská poradna realizuje v rámci svých projektů přednáškovou činnost - nejčastěji na téma dluhové problematiky. Další přednášky byly na téma pracovního práva, rodinného práva atd.