Spolupráce

Občanská poradna spolupracuje s těmito organizacemi:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Občanskou poradnou Havlíčkův Brod

Občanskou poradnou Nové město na Moravě

Občanskou poradnou Třebíč

Občanskou poradnou Pelhřimov

BKB - Bíllý kruh bezpečí - pobočka Jihlava 

Úřadem práce Jihlava

Odborem sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Jihlavy a města Telč

SKP - Azylovým domem pro muže v Jihlavě

Intervenčním centrem Jihlava

Psychocentrem Jihlava

"K" centrem Charity Jihlava

Centrem multikulturního vzdělávání

právničkou

psycholožkou

supervizorkou