Tiskové zprávy

TISKOVÁ ZPRÁVA (3. 10. 2017)

Kontakt: Karel Křivánek, tel.: +420 731 178 681, opj@volny.cz

Kraj Vysočina a dluhová problematiky

Kraj Vysočina patří dle internetové aplikace (www.mapaexekuci.cz) k druhému nejméně zasaženému kraji v exekucích. V kraji žije 432 753 obyvatel starších 15 a z toho je v exekucích je necelých 25 000 osob, tj. 5,77%. Avšak celkový počet exekucí dosahuje bezmála 138 000. Kraj Vysočina je však třetím nejhorším krajem v průměrně vymáhané jistině. Po dlužnících (fyzických osobách) je exekučně vymáháno 7 984 588 473,- Kč; průměrná jistina na osobu činí bezmála 320 000,- Kč a průměrná jistina na exekuci je částka přes 57 000,- Kč. Zároveň platí, že kraj je šestým nejhorším v počtu vícečetných exekucí - celkový počet osob s více exekucemi tvoří 70%. 2 843 obyvatel má 2 exekuce, 9850 občanů řeší 3 - 9 exekucí, 4 524 lidí bojuje s 10 - 29 exekucemi a 167 z celkové čísla má více jak 30 exekucí. Tyto exekuce vede v našem kraji 7 exekutorů.

K těmto číslům je také nutné ještě dodat, že se jedná pouze o exekuce, nejsou zde zahrnuty rozsudky na zaplacení dlužných peněz ani vydané platební rozkazy či zatím mimosoudní vymáhání dlužných částek.

V roce 2016 bylo podáno fyzickými osobami přes 26 tisíc insolvenčních návrhů s úspěšností 84% a v roce 2017 již pouze 20 942 návrhů s úspěšností 91%.

Mnoho dlužníků jako východisko pro svoji situaci chtějí zvolit podání návrhu na povolení oddlužení (osobní bankrot, oddlužení,...). Zde je však nutné dlužníka upozornit na několik zásadních věcí:

1/ Dlužník sám nemůže podat insolvenční návrh - od 1. 7. 2017 tak musí zvolit prostředníka a to budˇ právníka, notáře, exekutora či akreditovanou právnickou osobu. Akreditované právnické osoby poskytují své služby BEZPLATNĚ.

2/ Dlužník musí být schopen zaplatit minimálně 30% dluhu nezajištěným věřitelům za dobu 5 let. V současné době je v Poslanecké sněmovně návrh na změnu tohoto pravidla.

3/ Zajištění věřitelé většinou požadují zpěnění zástavy - hrozí tak ztráta bydlení.

Tento systém má však i své výhody:

1/ V ideálním případě soud může dlužníkovi odpustit až 70% dlužné částky.

2/ Dochází k navyšování dlužné částky, již nechodí pracovníci exekutorů, nejste obtěžovány telefonáty věřitelů.

3/ dochází k přímé srážce ze mzdy - insolvenční správce pak zasílá částky dle rozhodnutí soudu věřitelům.

A jak se lidé dostávají do dluhů? Jednoduše .... Nezaplacenou pokutou za černou jízdu, ztrátou příjmu, rozvodem, úmrtím partnera atd.....

Občanská poradna Jihlava, z. s. je akreditovanou právnickou osobou a je schopna dlužníkům pomoci BEZPLATNĚ při řeší dluhové problematiky.

Bc. Karel Křivánek, DiS.

TISKOVÁ ZPRÁVA (3. 10. 2017)

Kontakt: Karel Křivánek, tel.: +420 731 178 681, opj@volny.cz

Odborný seminář již desátým rokem

Jihlava - Občanské poradny Jihlava a Třebíč ve spolupráci s Asociací občanských poraden a Krajem Vysočina pořádají v pátek 13. října již desátým rokem odborný krajský seminář na krajském úřadě s názvem "Dluhy jinýma očima ..." pod záštitou 1. náměstka hejtmana Mg. Pavla Fraňka. Konání semináře je podpořeno z prostředků Fondu Vysočiny Kraje Vysočina a ČSOB.

"Pořádat krajský seminář již desátým rokem je velice zavazující a postupně se plnící sál vypovídá o oblíbenosti a kvalitě našeho semináře," sděluje Mgr. Hana Chloupková (ředitelka třebíčské poradny).

"Pátek 13. bude určitě velice šťastným dnem a účastníci semináře se dozví mnoho nového," dodává s úsměvem Karel Křivánek (ředitel jihlavské poradny).

Účastníci seminářem se z počátku seznámí s informacemi z občanských poraden v oblasti oddlužení a praxe jednotlivých poraden. Dále krátce vystoupí za Probační a mediační službu Mgr. Milada Karásková, místopředseda Poslanecké sněmovny Ing. Jan Bartošek s tématem hazardu a dluhů. Dalším hostem je Mgr. Michal Stehlík, který seznámí účastníky s historií dluhové problematiky. V závěru vystoupí Mgr. Eduard Krainer, který provede účastníky rizikem internetu. 


TISKOVÁ ZPRÁVA (30. 5. 2017)

Kontakt: Karel Křivánek, tel.: +420 731 178 681, opj@volny.cz

UPOZORNĚNÍ PRO DLUŽNÍKY - U NÁS PODÁTE NÁVRH I PO 1. ČERVENCI

Jihlava - 1. 7. 2017 začne být účinná novela insolvenčního zákona, která přinese řadu novinek. Tou nejzásadnější je to, že dlužníci až na zákonem dané výjimky, nebudou moci podávat přímo své insolvenční zákony. Prostřednictvím občanské poradny bude možné podávat návrhy i po   1. červenci tohoto roku.

"Novela dle ministerstva má vést k tomu, že dojde k omezení subjektů, které podávaly insolvenční návrhy za klienty a často byly vadné či klienti získali mylné informace", říká ředitel občanské poradny v Jihlavě Karel Křivánek.

Tato novela přináší změny, které se dotknou lidí, kteří uvažují o řešení své dluhové problematiky. Až začne zákon platit, nebudou moci již fyzické osoby (s drobnou výjimkou) samy podávat insolvenční návrhy na příslušné krajské soudy. Za dlužníka bude moci podat insolvenční návrh pouze advokát, notář, insolvenční správce, exekutor či akreditovaná právnická osoba.

Akreditovaná právnická osoba bude moci poskytovat služby v rámci sepisu a podání návrhu, poradě s klientem a případné odstranění vad v návrhu. Pro získání akreditace bude nutné například splnit podmínku bezúhonnosti právnické osoby (např. zakladatelů, členů, statutárních orgánů,...) a také nutnost spolupráce s osobou odborně způsobilou. 


TISKOVÁ ZPRÁVA

Kontakt: Karel Křivánek, tel.: +420 731 178 681, opj@volny.cz

DLUŽNÍCI POZOR, chystá se změna

Jihlava - Senát na svém jednání 19. ledna 2016 schválil novelu insolvenčního zákona a pro dlužníky chtějící využít návrhu na povolení oddlužení přinese velké změny. Nyní se čeká již na podpis prezidenta.

"Novelu insolvenčního zákona, kterou připravilo Ministerstvo spravedlnosti, v minulých dnech projednal a schválil Senát. Dle ministerstva má tato novela vést k tomu, že dojde k omezení subjektů, které podávaly insolvenční návrhy za klienty a často byly vadné či klienti získali mylné informace", říká ředitel občanské poradny v Jihlavě Karel Křivánek.

Tato novela přináší změny, které se dotknou lidí, kteří uvažují o řešení své dluhové problematiky. Až začne zákon platit, nebudou moci již fyzické osoby (s drobnou výjimkou) samy podávat insolvenční návrhy na příslušné krajské soudy. Za dlužníka bude moci podat insolvenční návrh pouze advokát, notář, insolvenční správce či akreditovaná právnická osoba.

Novinkou se také stane ceník služeb - u advokáta, právníka či insolvenčního správce bude konečná částka 4 000,- bez DPH (v případě podání manželů 6 000,- Kč bez DPH)a v akreditovaných právnických společností nebude záležet odměna žádná. Dle ředitele poradny zde nastane problém v tom, že právníci, notáři a insolvenční správci dostanou svoji odměnu až v rámci insolvenčního řízení a ne dříve.

Další novinkou, která novela zavadí je akreditace právnických osob. Tato akreditace je důležitá pro poskytován služeb v rámci sepisu a podání návrhu, poradě s klientem a případné odstranění vad v návrhu. Pro získání akreditace bude nutné například splnit podmínku bezúhonnosti právnické osoby (např. zakladatelů, členů, statutárních orgánů,...) a také nutnost spolupráce s osobou odborně způsobilou.

Karel Křivánek k tomu dodává: "Nejen naše poradna se bude ucházet o akreditaci, ale i další občanské poradny na Vysočině, které jsou členem Asociace občanských poraden."

Zajímavou částí jsou i ustanovení věnující se správním deliktům a přestupkům. Fyzická soba se dopustí přestupku tím, že neoprávněně poskytuje jinému služby v rámci oddlužení se sankcí 500 000,- Kč. U právnických osob hrozí obdobné pokuty za porušení povinností či sankce zákazu činnosti na dobu 5 let.

"Novela samozřejmě přináší mnoho dalších novinek do současné praxe, jistě se postupně objeví celá řada dalších právních rozborů novely. Cílem tohoto článku je upozornit dlužníky, že za nedlouho začne platit novela, která změní současný stav," dodává ředitel občanské poradny.