člen Asociace občanských poraden

registrovaný poskytovatel sociální služby

akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení (IČ:AO-013-2017)

zapsaná v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů