Zde naleznete informace týkající se nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů č. 2016/679 a implementace nařízení v občanské poradně


Občanská poradna Jihlava, z. s. přistupuje a přihlašuje se ke Kodexu chování ve smyslu č. 40 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR.  Kodex byl vypracován MPSV. 

 

Záznam o činnostech zpracování (výběr)

Občanská poradna Jihlava, z. s. zpracovává tyto informace o zájemcích a uživatelích sociální služby: 

1) jednání se zájemcem o jednání 

       zpracovávané údaje: jméno, příjmení, email, telefon, řešená problematika 

       zpracováno na základě zákona č. 108/2006 Sb.; jedná se o oprávněný zájem poskytovatele 


2) uzavření smlouvy se zájemcem 

     zpracovávané údaje: jméno, příjmení, email, telefon, řešená problematika

     zpracováno na základě zákona č. 108/2006 Sb.

 

3) odborné sociální poradenství 

  zpracovávané údaje: jméno, příjmení, email, telefon, řešená problematika,  rodné číslo, datum narození, klientské informace, soudní informace, výpis z rejstříku trestů, majetkové poměry, informace o zaměstnavateli, informace o příjmu (informace zpracovávány dle projednávané problematiky)

  zpracováno na základě zákona č. 108/2006 Sb.; zákona č. 182/2006 Sb. 

 

Správce: Občanská poradna Jihlava, z. s. - Bc. Karel Křivánek, DiS. 

Celé znění Záznamu o činnostech zpracování, Katalogu osobních údajů, Katalogu rizik  a dalších dokumentů, které se týkají GDPR, je možné na vyžádání předložit v občanské poradně. 

 

Cookies