Projekt "Dluhy v Jihlavě"

 

1.2.2020 - 30.6.2022

Základní informace o projektu "Dluhy v Jihlavě"

 

 

Projekt je zaměřen na rozvoj kompetencí v oblasti právního povědomí a fin. gramotnosti u osob sociálně vyloučených nebo osob sociálním vyloučením ohrožených v Jihlavě prostřednictvím poskytování odborného soc. poradenství,  rozvojem poradny, skupinovým vzděláváním a osvětou.  Cílem je vytvoření komplexního programu provázaných aktivit směřujících ke zkompetentnění cílové skupiny především v oblasti dluhové problematiky. Tento projekt podpoří celkem  60 osob s nadbagatelní podporou.

 

Doba realizace: 1. 2. 2020 - 30. 6. 2022

 

V projektu proběhnou následující aktivity:

1/ rozšíření týmu občanské poradny Jihlava, tj. přijetí a vyškolení dvou odborných sociálních pracovníků. Tato aktivita bude provozována v rámci nově vytvořených prostorů na stávající adrese žadatele Jihlava Žižkova 13, kam jsou dlouhodobě zvyklí docházet klienti služby Občanská poradna. (KA1)

2/ poskytování odborného soc. poradenství ambulantní a nově rozšířenou terénní formou osobám z CS. (KA1)

3/ sepsání 60-ti insolvenčních návrhů, těmto osobám bude následně poskytnuto i školení v oblasti dluhů - fin. gramotnosti (nařízené či dobrovolné) a též bude poskytnut i motivační kurz (pro každého účastníka je plánováno 5 hodin poradenství jako prevence před dalším zadlužením) (KA1).

4/ vzdělávání dvou nově přijatých soc. prac. - vzdělávání v oblasti dluhové problematiky, školení věnující se problematice klientů s problémovým chováním, vzdělávání v oblasti fin. gramotnosti (KA1).

5/ bude realizováno skupinové vzdělávání formou přednášek pro min. 200 osob z CS na témata: hospodaření domácnosti, dluhy a dědictví, finančních produktů, pr. práva, státní sociální podpory a hmotné nouze, fin. plánování, exekucí a oddlužení (KA2).

6/ pro uživatele z CS bude připraven kurz fin. gramotnosti, který povede externí specialista, kurz bude pořádán skupinovou formou, doplňkově bude účastníkům nabídnuta možnost individuální konzultace (KA2).

7/ V rámci klíčové aktivity osvětová činnost budou terénním pracovníkem distribuovány informační letáky přímo k CS sociálně vyloučených. Dále bude realizován vývěs reklamy v hromadných prostředcích - vybrané autobusy a trolejbusy MHD (linka A, E, C, D) dle zacílenosti na adresy soc. vyloučených lokalit, propagace a informovanost na sociálních sítích a reklama v novinách (KA2).

 

 Více informací na: https://www.obcanskaporadna.cz/o-nas/projekt-dluhy-v-jihlave-/