Občanská poradna Jihlava slaví 25 let poskytování své služby a hranice zodpovězených 55 000 dotazů se blíží

Občanská poradna Jihlava slaví 25 let poskytování své služby a hranice zodpovězených 55 000 dotazů se blíží

TISKOVÁ ZPRÁVA

Kontakt: Karel Křivánek, tel.:  +420 731 178 681, opj@volny.cz

 

Občanská poradna Jihlava slaví 25 let poskytování své služby a hranice zodpovězených 55 000 dotazů se blíží

Jihlava, 19. 4. 2024

Před pětadvaceti lety, přesně 19. dubna 1999, se otevřely dveře Občanské poradny Jihlava a poradna přivítala první klienty.  Model poradenství byl do České republiky přenesen z Velké Británie, kde jejich tradice spadá do poloviny 20. století. U počátku poradny jako studentského projektu pod vedením Markéty Lálové stáli studenti Soukromé vyšší odborné školy sociální. Shodou okolností jednou z nich byla i současná zaměstnankyně poradny Lenka Běhunková. Prvně jmenovaná se stala i ředitelkou nově vzniklé poradny. Poradenství bylo poskytováno na základě dobrovolnictví a v prvních letech poradny byly poskytovány stovky konzultací.  V roce 2001 otevřela poradna své kontaktní místo v Telči. Následně se poradenské centrum přestěhovalo do nových prostor na Žižkově ulici. Zásadní zvrat přišel v roce 2007. Vstoupil v účinnost zákon o sociálních službách a tímto zákonem došlo k profesionalizaci celé organizace.

V roce 2023 bylo otevřeno kontaktní místo v Brtnici a tentýž rok došlo k přestěhování poradny do nových prostor na ulici Palackého.

„V roce 2024 tedy slavíme 25 let od počátku naší služby a ušli jsme jako organizace velký kus cesty. Za dvacet pět let jsme zodpověděli skoro 55 000 dotazů. V současné době spolupracujeme se třemi externími právníky a dalšími odborníky,“ popisuje ředitel Občanské poradny Jihlava Karel Křivánek a dodává, že poradna je akreditovanou právnickou osobou pro poskytování poradenství v oblasti dluhové problematiky. Aktuálně lidem v nouzi pomáhá sedm zkušených pracovníků. „Během předešlých let poradnou prošlo mnoho zaměstnanců, kterým patří poděkování za jejich odvedenou práci ve prospěch poradny,“ zdůrazňuje Karel Křivánek.

Největší otisk zanechala bývalá ředitelka Alena Slavingerová. „Shrnu-li vše, čím je občanská poradna pro občanskou společnost musím konstatovat, že vždy byla a je indikátorem sociálních problémů ve společnosti a odborným pomocníkem občanům v jejich potížích. Naší činností jsme si vydobyli u státní správy a samosprávy v regionu pověst organizace na svém místě, která je potřebná v sociální oblasti, má tam své pevné místo a zasluhuje podporu.“

Vedoucí poradny Lenka Běhunková ze svého pohledu dodává: „Posláním naší práce je seznamovat občany, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci s jejich právy a povinnostmi podle platných právních norem a poskytovat jim informace, rady a vhodnou pomoc pro řešení jejich situace. Naše snaha je občany zkompetentňovat, aby postupně přebírali zodpovědnost za svůj život a byli motivováni ke změně, což sebou mnohdy nese i vystoupení z komfortní zóny. Hlavní náplní konzultací je rozbor situace klienta a hledání možností jejího řešení, sdělení informací o právní úpravě řešené problematiky, vysvětlení obsahu písemností, poskytnutí vzorů podání a podpora při jejich sestavování, poskytnutí kontaktů na instituce, organizace a zařízení případné další odborné pomoci.  Snažíme se zvýšit povědomí našich klientů i o síti dostupných služeb, kdy se nám velmi osvědčila spolupráce s dalšími organizacemi, mimo jiné jde o Oblastní charitu Jihlava, Bílý kruh bezpečí, Centrum duševního zdraví, SKP Jihlava, Jimedis, Intervenční centrum Jihlava a mnoho dalších. Nic z toho by však nefungovalo, pokud by poradna neměla tým kvalitních zaměstnanců, kteří pod vedením našeho ředitele tvoří tým využívající svých dovedností, znalostí a silných stránek k dosažení společného cíle, čímž je spokojený uživatel služby.“

A co dodat na závěr? Pokud se dostanete do tíživé životní situace a nevíte kudy kam -  JSME TU PRO VÁS !