Nové podmínky oddlužení od 1. 6. 2019

5. 6. 2019

Nové podmínky oddlužení od 1. 6. 2019

Taktéž si Vás dovolím informovat o poměrně zásadní změně insolvenčního zákona, tedy o novele, která začne platit 1. 6. 2019.

Občanská poradna Jihlava, z. s. poskytuje bezplatné odborné sociální poradenství od roku 1999 a letos tedy tak slavíme 20 let od zahájení poskytování našich služeb.

V rámci výročí se tam můžete setkat s naším novým logem, které Vás přivede do místa bezplatného a anonymního poradenství.

 Taktéž si Vás dovolím informovat o poměrně zásadní změně insolvenčního zákona, tedy o novele, která začne platit 1. 6. 2019. Novela je zásadní v těchto bodech (jedná se o stručný přehled, detailnější informace rádi poskytneme osobně na konzultaci):

1) dochází k novému pojetí splnění oddlužení – oddlužení je možné splnit zaplacením 100% pohledávek (stejné se starou úpravou), zaplacením 60% nezajištěných pohledávek (mimo podřízených) za dobu 3 let, ve lhůtě 5 let za podmínky nezrušení oddlužení a neporušení svých povinností a vyložení veškerého úsilí (zde přezkum 30% hranice či vynaloženého úsilí)

2) starobní důchodci a invalidní důchodci v II. a III. stupni se budou oddlužovat po dobu 3 let bez ohledu na zaplacenou částku

3) oddlužení bude realizováno dvěma způsoby oddlužení – vždy dojde k prodeji majetku (existuji zákonem dané výjimky), k prodeji se bude pak připojovat splátkový kalendář

4) již se nebude přikládat seznam věřitelů, výpis z rejstříku trestu, dochází k redukci některých časových období

5) zavedení institutu minimální splátky v oddlužení (částka přibližně 2 200,- Kč) – zde je však nutné upozornit na nutnost hrazení stanoveného výživného (výživné by se tak připočítávalo k částce 2 200,- Kč).

Toto by byl tedy velice stručný přehled těch nejzásadnějších změn v zákoně. Odborníci očekávají, že dojde k nárůstu podávaných návrhů a to z 25 000 návrhů ročně na 50 000 – 70 000 návrhů.

Pokud svoji situaci s duhy již nezvládáte - obraťte se na nás, navštivte nás a poskytneme Vám bezplatně informace, jak situaci řešit.