Spotřebitelská kazuistika

Spotřebitelská kazuistika

Opakovaně řeší situaci ohledně prodeje panenek. Udává, že kupující přestala komunikovat. V poslední fázi uvedla, že poškozenou panenku zasílá zpět a chce vrátit 200,- Kč. US se ale domnívá, že by jí měl zaplatit méně a že mu kupující nemůže nastavit, kolik má vrátit, neboť poskytl hromadnou cenu za 3 ks panenek, nikoliv jednotkově. Co s tím mám dál dělat?

 

I.

 

Výchozí situace:

 

Uživatel sociální služby (dále jen US ) se dostavil do Občanské poradny Jihlava, z. s. Uživatelem byl muž – 60 let. Situace byla řešena během 2 konzultací (2 návštěvy).

 

Na OP se obrátil uživatel se svojí situací: Prodal přes internetový obchod panenky. Paní, která si je zakoupila, ale u jedné z nich zjistila vadu, na kterou ji US neupozornil a žádá vrácení peněz a panenku chce zaslat zpět. US se domnívá, že na toto jednání nemá nárok. 

 

1) Popis problému, zakázka:

Může mi kupující panenku teď vrátit a má nárok na vrácení peněz?

 

Intervence:

  • Ano. S ohledem na to, že US upozornila ihned po převzetí zboží na závadu, kterou nemohla z nabízených fotografií odhalit, může do 14-ti dní zboží vrátit. US se jí zároveň zavazuje, že ihned po převzetí zboží, vrátí peníze. 

 

2) Popis problému, zakázka:

Opakovaně řeší situaci ohledně prodeje panenek. Udává, že kupující přestala komunikovat. V poslední fázi uvedla, že poškozenou panenku zasílá zpět a chce vrátit 200,- Kč. US se ale domnívá, že by jí měl zaplatit méně a že mu kupující nemůže nastavit, kolik má vrátit, neboť poskytl hromadnou cenu za 3 ks panenek, nikoliv jednotkově. Co s tím mám dál dělat?

 

Intervence:

  • US doporučeno, aby se pokusil s kupující ještě domluvit a pokud na něj už nebude reagovat tak, aby se obrátil na profesionální právní pomoc. 

 

 

Zpětná vazba:

Uživatel byl dotázán, zda porozuměl všemu, co s ním bylo konzultováno a zda ještě potřebuje něco vysvětlit a doplnit. Uživatel odpověděl, že všemu porozuměl a nic vysvětlit a doplnit nepotřebuje. Uživateli bylo nabídnuto, že v případě potřeby se může na občanskou poradnu obrátit.

 

 

Použitá literatura:

Občanský zákoník, ASPI