Tým občanské poradny

1. 10. 2019

Tým občanské poradny

Složení týmu občanské poradny 

Bc. Karel Křivánek, DiS.

ředitel

V Občanské poradně Jihlava pracuji již od roku 2006. Začínal jsem na pozici poradce, dále jako koordinátor dvou evropských projektů a od roku 2014 pracuji na pozici ředitele.

mobil:   731 178 681
email:   krivanek@obcanskaporadna.cz

 

Mgr. Lenka Běhunková

poradkyně, vedoucí sociální služby 

mobil: 734 856 231

email: behunkova@obcanskaporadna.cz

 

Bc. Zdeňka Zadinová 

poradkyně

mobil: 604 545 506

email: zadinova@obcanskaporadna.cz

 

Bc. Milan Žák, DiS

poradce

mobill: 733 275 857

email:zak@obcanskaporadna.cz 

 

Bc. Petr Hejl

poradce

mobil: 734 857 530

email: hejl@obcanskaporadna.cz

 

 

Martina Pernická 

administrativní pracovnice

mobil: 739 178 390

email: pernicka@obcanskaporadna.cz