Občanská poradna Jihlava pomáhá už 20 let

5. 6. 2019

Občanská poradna Jihlava pomáhá už 20 let

Před dvaceti lety, přesně 19. dubna 1999, se otevřely dveře občanské poradny v Jihlavě a poradna přivítala první klienty. 

Před dvaceti lety, přesně 19. dubna 1999, se otevřely dveře občanské poradny v Jihlavě a poradna přivítala první klienty.  Model poradenství byl do České republiky přenesen z Velké Británie. U počátku poradny jako studentského projektu pod vedením Markéty Lálové stáli studenti Soukromé vyšší odborné školy sociální. Shodou okolností jednou z nich byla i současná zaměstnankyně poradny Lenka Běhunková. Prvně jmenovaná se stala i ředitelkou nově vzniklé poradny. Poradenství bylo poskytováno na základě dobrovolnictví a v prvních letech poradny byly poskytovány stovky konzultací.  V roce 2001 otevřela poradna své kontaktní místo v Telči. Následně se poradenské centrum přestěhovala do nových prostor na Žižkově ulici, kde je dodnes. Zásadní zvrat přišel v roce 2007. Vstoupil v účinnost zákon o sociálních službách a tímto zákonem došlo k profesionalizaci celé organizace.

„V roce 2019 tedy slavíme 20 let o počátku našich služeb a ušli jsme jako organizace velký kus cesty. Za dvacet let jsme poskytli přes 28 000 bezplatných konzultací. V současné době spolupracujeme se třemi externími právníky a dalšími odborníky,“ popisuje ředitel Občanské poradny Jihlava Karel Křivánek a dodává, že poradna je akreditovanou právnickou osobou pro poskytování poradenství v oblasti dluhové problematiky. Aktuálně lidem v nouzi pomáhá šest zkušených pracovníků. „Během předešlých let poradnou prošlo mnoho zaměstnanců, kterým patří poděkování za jejich odvedenou práci ve prospěch poradny,“ zdůrazňuje Karel Křivánek.

Největší otisk zanechala bývalá ředitelka Alena Slavingerová. „Shrnu-li vše, čím je občanská poradna pro občanskou společnost musím konstatovat, že vždy byla a je indikátorem sociálních problémů ve společnosti a odborným pomocníkem občanům v jejich potížích. Naší činností jsme si vydobyli u státní správy a samosprávy v regionu pověst organizace na svém místě, která je potřebná v sociální oblasti, má tam své pevné místo a zasluhuje podporu.“

 

A co si o Občanské poradně Jihlava myslí lidé?

„Dvacet let práce Občanské poradny Jihlava svědčí o potřebnosti a důležitosti poradenských služeb, jež nabízí. Za tu dobu našli u odborných pracovníků poradny pomoc mnozí obyvatelé, kteří se dostali do složité situace v souvislosti s pracovněprávními vztahy, bydlením anebo se ocitli v dluhové pasti. Jedná se o nezastupitelnou pomoc ve chvíli, kdy může být  závažným způsobem ohrožena celá rodina. Občanská poradna Jihlava představuje významnou a stabilní součást sítě poradenských zařízení v Kraji Vysočina a pevně věřím, že i nadále bude své služby poskytovat profesionálně a jejich zaměření bude vycházet ze zájmů a potřeb veřejnosti. Děkuji za Vaši usilovnou práci.“

 

Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro sociální oblast   

 

„S Občanskou poradnou spolupracuji již více jak deset let a mohu říci, že její práce byla vždy příkladná a vedla k okamžité pomoci všem těm, kteří potřebovali v tíživé životní situaci pomoci. Velice si vážím práce všech zaměstnanců poradny a přeji jim, aby dalších dvacet let pomáhali naleznout řešení všem lidem, kteří mají problémy se svými finančními vztahy anebo hledají cestu z životní krize. Věřím v jejich dobrou práci a profesionální přístup.“

                                                                                                                                 Petr Krčál

 

„U příležitosti 20. výročí existence Občanské poradny v Jihlavě bych chtěl touto cestou vyjádřit poděkování a uznání všem, kteří se podíleli a podílejí na poskytování služeb široké veřejnosti v oblasti poradenství. Chtěl bych ocenit zejména individuální přístup, vstřícnost a empatii jednotlivých pracovníků vůči klientům občanské poradny. Zároveň chci poděkovat za vzájemnou spolupráci, kterou hodnotím vysoce kladně a hlavně funkční. Věřím, že dobře fungující vztahy mezi naším odborem a občanskou poradnou podpoří další spolupráci v budoucích letech.

 

 Jozef Labuda, vedoucí odboru sociálních věcí Magistrátu města Jihlavy

 

 

A co dodat na závěr? Pokud se dostanete do tíživé životní situace a nevíte kudy kam -  JSME TU PRO VÁS.